publication . Report . 2019

Jak ułatwić współpracę między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych a instytucjami dziedzictwa kulturowego. Poradnik

Angelaki, Georgia; Badzmierowska, Karolina; Brown, David; Chiquet, Vera; Colla, Joris; Finlay-McAlester, Judith; Grabowska, Klaudia; Hannesschläger, Vanessa; Harrower, Natalie; Howat-Maxted, Freja; ...
Open Access Polish
  • Published: 10 Oct 2019
  • Publisher: Digital Humanities Centre at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences
Abstract
***Abstract in English below*** Nadrzędnym celem tego poradnika jest wsparcie współpracy między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych (literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, historii, sztuki) oraz instytucjami dziedzictwa kulturowego poprzez podnoszenie świadomości w zakresie możliwości ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa w kręgach akademickich oraz zwiększanie widoczności zbiorów dziedzictwa dostępnych w Internecie. Celem publikacji jest dostarczenie zarówno instytucjom dziedzictwa kulturowego, jak i badaczom <em>know-how</em>, przykładów dobrych praktyk, które wzmocnią współpracę między obydwiema stronami, oraz stymulowanie obiegu i ponownego wyko...
Subjects
free text keywords: Cultural heritage, Digital humanities, Research data, FAIR, Humanistyka cyfrowa, Dziedzictwo kulturowe, Cultural heritage, Digital humanities, Research data, FAIR, Humanistyka cyfrowa, Dziedzictwo kulturowe
Communities
Social Science and Humanities
DARIAH EU
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue