publication . Other literature type . Report . 2019

Jak ułatwić współpracę między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych a instytucjami dziedzictwa kulturowego. Poradnik

Angelaki, Georgia; Badzmierowska, Karolina; Brown, David; Chiquet, Vera; Colla, Joris; Finlay-McAlester, Judith; Grabowska, Klaudia; Hannesschläger, Vanessa; Harrower, Natalie; Howat-Maxted, Freja; ...
Open Access Polish
  • Published: 10 Oct 2019
  • Publisher: Zenodo
Abstract
***Abstract in English below*** Nadrzędnym celem tego poradnika jest wsparcie współpracy między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych (literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, historii, sztuki) oraz instytucjami dziedzictwa kulturowego poprzez podnoszenie świadomości w zakresie możliwości ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa w kręgach akademickich oraz zwiększanie widoczności zbiorów dziedzictwa dostępnych w Internecie. Celem publikacji jest dostarczenie zarówno instytucjom dziedzictwa kulturowego, jak i badaczom <em>know-how</em>, przykładów dobrych praktyk, które wzmocnią współpracę między obydwiema stronami, oraz stymulowanie obiegu i ponownego wyko...
Subjects
free text keywords: Cultural heritage, Digital humanities, Research data, FAIR, Humanistyka cyfrowa, Dziedzictwo kulturowe, Cultural heritage, Digital humanities, Research data, FAIR, Humanistyka cyfrowa, Dziedzictwo kulturowe
Communities
Social Science and Humanities
DARIAH EU
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download fromView all 3 versions
ZENODO
Report . 2019
Provider: ZENODO
Zenodo
Report . 2019
Provider: Datacite
Zenodo
Other literature type . 2019
Provider: Datacite
Zenodo
Report . 2019
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue