publication . Article . 2017

Kim są polscy humaniści cyfrowi?

Maciej Maryl;
Open Access
  • Published: 31 Mar 2017 Journal: Teksty Drugie, volume 1, pages 286-300 (issn: 0867-0633, Copyright policy)
  • Publisher: Instytut Badan Literackich PAN/The Institute of Literary Research PAS
Abstract
Autor przybliża sylwetkę polskich humanistów cyfrowych na podstawie wyników europejskiego sondażu praktyk oraz potrzeb cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce przeprowadzonego na przełomie 2014 i 2015 roku przez Obserwatorium Cyfrowych Metod i Praktyk (Digital Methods and Practices Observatory – DiMPO) – grupę roboczą europejskiego konsorcjum DARIAH. Wyniki analizowane są w kontekście obecnej w literaturze przedmiotu koncepcji o falach humanistyki cyfrowej: pierwsza to prosta digitalizacji, druga – zastosowanie zaawansowanych metod cyfrowych, trzecia – krytyczny namysł nad epistemologią cyfrowych instrumentów. Autor proponuje stopniowalne definiowanie humanis...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: digital humanities, humanistyka cyfrowa, Digital Methods and Practices Observatory, DiMPO, DARIAH, digitalisation, methodology, survey, Obserwatorium Cyfrowych Metod i Praktyk (Digital Methods and Practices Observatory – DiMPO), digitalizacja, digitalization, Theology, Physics
Communities
Rural Digital Europe
DARIAH EU
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue