Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 5 versions
Publication . Report . 2017

Europejski sondaż praktyk cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce. Najważniejsze wyniki

Costis, Dallas; Chatzidiakou, Nephelie; Maryl, Maciej; Benardou, Agiatis; Clivaz, Claire; Cunningham, John; Dabek, Meredith; +22 Authors
Polish
Published: 29 Jan 2017
Publisher: HAL CCSD
Country: France
Abstract

Najważniejsze wyniki europejskiego sondażu praktyk badawczych oraz potrzeb cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce, przeprowadzonego przez grupę roboczą DARIAH Digital Methods and Practices Observatory (DiMPO). Badanie jest efektem współpracy europejskich badaczy z różnych krajów w ramach Grupy Roboczej DiMPO. Badanie zostało pomyślana jako ponadregionalny sondaż podłużny, przeprowadzany co kilka lat online w krajach europejskich. Jego celem jest dostarczenie opartego na danych przeglądu praktyk badawczych, potrzeb i postaw europejskich badaczy z nauk humanistycznych wobec zasobów cyfrowych, metod i narzędzi, w perspektywie przestrzennej i czasowej. Wyniki pierwszego sondażu (zakończonego w marcu 2015) zostaną zaprezentowane w wieloautorskim raporcie, który zawiera analizy zbiorcze i porównawcze oraz pięć raportów narodowych. Kolejne badanie planowane jest na 2017-2018. Więcej informacji: bit.ly/scholarlypracticesPrzekład na polski: Maciej Maryl (Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN)

Subjects

Practices & Representations, Digital Humanities, Survey, DARIAH, [SHS.INFO]Humanities and Social Sciences/Library and information sciences

1. Wstęp N. Chatzidiakou & C. Dallas 2. Metodologia i analiza C. Dallas & N. Chatzidiakou 3. Wyniki zbiorcze N. Chatzidiakou & C. Dallas 4. Sylwetka kraju: Austria G. Schneider & W. Scholger 5. Sylwetka kraju: Grecja N. Chatzidiakou & C. Dallas 6. Sylwetka kraju: Litwa I. Kelpšienė 7. Sylwetka kraju: Polska M. Maryl 8. Sylwetka kraju: Serbia T. Tasovac & N. Chatzidiakou 9. Sylwetka kraju: Szwajcaria B. Immenhauser 10. Wyniki porównawcze Wszyscy autorzy 11. Wnioski C. Dallas

moresidebar