publication . Article . 2016

Wielonurtowość polonistycznych badań językoznawczych : próba typologii : uwagi wstępne

Magdalena Pastuch;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Poland
Abstract
The article aims at creating a schema that can be used to structure Polonistic linguistic research. The author suggests basic categories, such as METHODOLOGY and METHOD, SUBJECT and SOURCES. Each category, though derived from a different area has specific and relevant information. Each research project described according to such categories would be clearly depicted and placed in an appropriate position within Polonistic linguistics.
Subjects
free text keywords: Polonistic linguistic research, typology, organizing categories
Related Organizations

4 Konferencja zorganizowana przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Slovanský ústav Akademie vĕd České republiky odbywała się 9- 11.06.2016 r. w Warszawie. Zob. np.: http://www.slu.cas.cz/cinnost/walencja-prog.pdf [dostęp: 6.11.2016].

5 Sympozjum zorganizowane przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego odbywało się 18-19.04.2013 r. Zob. np.: http://ijp.uw.edu.pl/aktualnosci/-/blogs/sympozjum-se mantyczne-czlowiek-%E2%80%93-jezyk-%E2%80%93-rzeczywistosc-18-19-04-2013-r- [dostęp: 6.11.2016].

6 Konferencja organizowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego odbywała się 18-19.04.2016 r. Zob. np.: http://www.zbks.uni.lodz.pl/wp-content/up loads/2016/03/Demokratyzacja-debaty-publicznej_PROGRAM-KONFERENCJI.pdf [dostęp: 6.11.2016].

7 Dostępna pod adresem: http://sjp.pwn.pl/slowniki/metoda.html [dostęp: 16.06.2016]. Z odmiennego poziomu, który można by nazwać warsztatowym, pochodzi następna, istotna kategoria porządkująca badania językoznawcze - źródła. Dubisz S., red., 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa. Grochowski M., red., 2012, Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju. Materiały z sesji jubileuszowej Komitetu Językoznawstwa PAN, Warszawa. „Język Polski”, 2015, z. 1-2. ling@nlp.ipipan.waw.pl [dostęp ciągły - dane wykorzystane w artykule pochodzą z 2015 i pierwszej połowy 2016 roku]. Markowski A., red., 1999, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa. Wawrzyńczyk J., 2010, Słownik bibliograficzny języka polskiego. Wersja przedelektroniczna, Warszawa 2010.

Any information missing or wrong?Report an Issue