research product . Other ORP type . 2016

De Nederlandse wetenschap in de European Research Area

Dorst, Hade; Deuten, J.; Horlings, Edwin;
Open Access Dutch; Flemish
  • Published: 12 Feb 2016
  • Publisher: Rathenau Instituut
  • Country: Netherlands
Abstract
In deze publicatie geeft het Rathenau Instituut feitelijke informatie over het belang en de betekenis van het Europese onderzoeksbeleid en met name de European Research Area (ERA) voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland.
Subjects
free text keywords: Europa, wetenschap, European Research Area
Related Organizations
Communities
DARIAH EU
Download from
KNAW Repository
Other ORP type . 2016
Provider: NARCIS

Toelichting: De cijfers hebben betrekking op alle citeerbare publicaties (articles, proceedings papers, notes, letters, reviews) in vijf citation indexes van de Web of Science (zie noot 21, p. 25) Bronnen: Zie figuur 6 en tabel 8 (in Bijlage 2).

Ministerie van Financiën (2015). Rijksbegroting 2015. http://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199424_17.html. Geraadpleegd 1-10-2015.

Any information missing or wrong?Report an Issue